Реєстрація

Фармаконагляд

Відповідність GxP

Навчальні курси

Аналіз ринку

Лікарськи засоби

Визначення регуляторної стратегії

Підготовка реєстраційного досьє

Подача та супровід процедури


Медичні вироби

GAP аналіз
технічного файлу

Підготовка
технічного файлу

Сертифікація ВМП

Дієтичні добавки

Підготовка документів

(згідно з національними вимогами обраної країни)

Подання та супровід процедури

Косметичні засоби

Підготовка файлу косметичного продуктуПодання та супровід процедури

Послуги УОВФ в ЄС та ЄАЕС

Контактна локальна особа відповідальна за фармаконагляд (КОВФ)

Глобальний та локальний моніторинг літератури

Обробка повідомлень про побічні дії та звітність

Розробка планів управління ризиками (ПУР)

Підготовка зведених звітів (РОЗБ/ПОЗБ)

Аудит системи фармаконагляду

Перевірка готовності до проведення інспекцій

Підготовка МФСФ та СОПів

Передсертифікаційний аудит GMP

Підготовка та підтримка у здійсненні CAPA

Організація офіційної інспекції

Розробка документації щодо забезпечення якості

Огляд ринку та аналіз тенденцій

Підготовка звіту про стратегію виходу на ринок

Маркетинг та просування продукції

Дистрибуція на ринках ЄАЕС, СНД та ЄС

Тематичні семінари

Практичні заняття

Індивідуальні тренинги

Інтерактивні вебінари